கண்ணன் அருளிய கீதையின் சுலோகங்கள்

இன்பத்திற்கு வழிகாட்டும் இந்துமதம்

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 10

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 09

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 08

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 07

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 06

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 05

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 04

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 03

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 02

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 01

பெரிய புராணக் கதைகள்

விநாயகர் புராணக் கதைகள்

பிரமமாய் நின்ற சோதி

மாயை பற்றிய தத்துவக் கதைகள்

கந்தனே கலியுகத் தெய்வம்

திருவருட்பயன் கதைகள்- குறள், உரை, விளக்கம்

திருமந்திரக் கதைகள்

ஶ்ரீமத் பகவத்கீதை- சுலோகம், உரை, விளக்கம், கதைகள்