சமயம்

திருவண்டப் பகுதிக் கதைகள்

கீர்த்தித் திருவகவல் கதைகள்

சிவபுராணக் கதைகள்

திருமந்திரக் கதைகள்-2

திருமந்திரக் கதைகள் 1

சிறுவர்களுக்கான கந்தபுராணம்

குணசேகரத்தின் சிந்தனைகள்

சிவஞானபோதம்

பெரியபுராணக் கதைகள்

ஶ்ரீமத் பகவத்கீதை- சுலோகம், உரை, விளக்கம், கதைகள்

திருவருட்பயன் கதைகள்- குறள், உரை, விளக்கம்

கந்தனே கலியுகத் தெய்வம்

மாயை பற்றிய தத்துவக் கதைகள்

பிரமமாய் நின்ற சோதி

விநாயகர் புராணக் கதைகள்

பெரிய புராணக் கதைகள்

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 01

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 02

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 03

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 04

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 05

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 06

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 07

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 08

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 09

இன்பத்தை அள்ளித்தரும் இந்துமதம் – பாகம் 10

இன்பத்திற்கு வழிகாட்டும் இந்துமதம்

கண்ணன் அருளிய கீதையின் சுலோகங்கள்