சிறுபஞ்சமூலம்

ஏலாதி

திரிகடுகம்

நாலடியார்

இன்னிலை

வாழ்க்கை என்பது

நான்மணிக்கடிகை

திருக்குறள் கதைகள் 1251 – 1330

திருக்குறள் கதைகள் 1161 – 1250

திருக்குறள் கதைகள் 1081 – 1185

திருக்குறள் கதைகள் 1031 – 1080

திருக்குறள் கதைகள் 981 – 1030

திருக்குறள் கதைகள் 931 – 980

திருக்குறள் கதைகள் 881 – 930

திருக்குறள் கதைகள் 831- 880

திருக்குறள் கதைகள் 781 – 830

திருக்குறள் கதைகள் 731 – 780

திருக்குறள் கதைகள் பொருட்பால் 681 – 730

திருக்குறள் கதைகள் 581 – 680

திருக்குறள் கதைகள் 481 – 580

திருக்குறள் அறத்துப்பால் 381 – 480

திருக்குறள் அறத்துப்பால் 301 – 380

திருக்குறள் அறத்துப்பால் 211 – 300

திருக்குறள் கதைகள் 201 – 210

திருக்குறள் கதைகள் 1 – 200

குதிரைக்காரன் மகன் – இலக்கிய நயம்

அட்டமி நிலவு – இலக்கிய நயம்

இனியவை நாற்பது

இன்னா நாற்பது

திருக்குறள் உரை கதை (நாவல்) வடிவில்